Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

Wie ben ik?
Bhappy@work
Inge van de Pol
Lithoijensedijk 34
5396 NE  Lithoijen
KvK 69276269  

Als je vragen hebt of meer informatie wilt over wat Bhappy@work voor jou kan betekenen kun je me bereiken door een e-mail te sturen naar inge@bhappyatwork.nl of me te bellen op 06-5586 6875. Ook kun je het contactformulier op mijn website gebruiken.

Neem je contact met me op, dan laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Ook als ik voor jou werkzaamheden ga verrichten, zal ik persoonsgegevens gaan verwerken. Hierover gaat deze privacyverklaring. Op de website staat altijd de meest recente en actuele versie van mijn privacyverklaring.

Waarom deze privacyverklaring?

Ik ben als ondernemer verplicht je te informeren over hoe ik omga met je persoonsgegevens. Ik ben namelijk een Verwerkingsverantwoordelijke, zoals de wet dat noemt. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Ik hoop dat deze verklaring beknopt, transparant en begrijpelijk voor je is. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact met mij op.

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met je gegevens  

Ik verwerk je gegevens alleen waar ik dat volgens de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (AVG en UAVG) mag, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kan ik persoonsgegevens verwerken wanneer ik daarvoor jouw toestemming heb ontvangen. Als je mij toestemming geeft voor het verwerken van persoonsgegevens, mag je deze toestemming altijd intrekken. Deze intrekking doet niets af aan de rechtsgeldigheid van de verwerking toen de toestemming nog geldig was.  

Vraag je informatie of een kennismakingsgesprek aan via het contactformulier, dan gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. Vul je nog een persoonlijke toelichting in, dan zal ik deze toelichting doornemen. 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies? 

Doordat je mijn website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Bhappy@work’, worden de volgende persoonsgegevens van je verwerkt: je voor- en achternaam, eventueel je bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 

Daarnaast verwerk ik meer persoonsgegevens zodra ik een overeenkomst met jou sluit. Dan verwerk ik naast de informatie die ik hiervoor heb genoemd ook jouw bankrekeningnummer, KvK-nummer (als je ondernemer bent). Dit is nodig om de overeenkomst te kunnen sluiten. Wettelijk ben ik namelijk verplicht om gegevens te verzamelen om een adequate administratie bij te kunnen houden. Als jij de gegevens niet wil verstrekken, kan ik helaas geen diensten voor jou uitvoeren. 

Daarnaast kan het zo zijn dat jij aan mij informatie doorgeeft die ik niet heb opgevraagd. Die verwerk ik dan met jouw toestemming.    

Waarom vraag ik die gegevens op en hoe lang bewaar ik ze? 

 • Zo kan ik contact met je opnemen wanneer je via het contactformulier, e-mail, mijn social media of telefoon contact met me hebt opgenomen. Deze gegevens bewaar ik maximaal 1 jaar, om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en bij een (vervolg)contact terug te kunnen kijken waarover we contact hebben gehad en hoe ik je heb geholpen; 
 • Ik stuur je graag, wanneer je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief toe. Hiervoor bewaar ik je naam en e-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven. Je gegevens voor dit doel bewaar ik tot uiterlijk drie maanden na het moment dat jij jezelf uitschrijft.
 • Vraag je een offerte bij me op, dan verwerk ik je  persoonsgegevens voor een passende offerte en bewaar ik de offerte maximaal 1 jaar. Het is voor mij namelijk prettig om bij een eventueel vervolgcontact de eerdere offerte te kunnen zien. 
 • Sluiten we een officiële overeenkomst, dan bewaar ik de overeenkomst en daaruit voortvloeiende informatie/stukken zo lang als de wettelijke bewaarplicht geldt, dus 7 jaar. Daarbij kun je denken aan facturen en contactgegevens die daar op staan, maar ook jouw bankgegevens voor het relateren van de betaling aan de factuur. Voor het bepalen van welke gegevens ik zeven jaar bewaar, houd ik mij aan de verplichte onderdelen die de Belastingdienst aangeeft.  
 • Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht, verwijder ik uiterlijk twee jaar nadat ik ze voor het laatst nodig heb gehad voor de uitvoering van onze overeenkomst.
 • Ga je een vervolgtraject met mij aan? Dan zullen de gegevens uit het eerste traject onderdeel worden van het vervolgtraject. Ze zullen dan niet verwijderd worden, maar ze gaan mee in de bewaartermijn die hoort bij het vervolgtraject. 

Wat gebeurt er niet met je gegevens? 

Ik verkoop je gegevens niet aan anderen. Ik gebruik ze ook niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen. Ook worden er bij mij geen automatische besluiten genomen door computersystemen zonder dat ik daarbij betrokken ben.  

Worden je gegevens met derden gedeeld? 

Ja, maar alleen als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening of als jij toestemming hebt gegeven. Derden met wie ik ze deel zijn:

 • Hosting van de website
 • WordPress
 • Mailservers
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Belastingadviseur
 • Telefoonprovider
 • Betaaldiensten
 • Software om mijn nieuwsbrief mee te versturen
 • Software om mijn online cursussen mee te faciliteren
 • Bezorgdiensten, wanneer ik je per post iets toe moet sturen

In de situatie dat een partij zoals hierboven genoemd wordt aangemerkt als ‘verwerker’ in de zin van de AVG, heb ik met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Ik probeer de persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (de EER) te verwerken. Maar helaas lukt dit niet altijd. In die gevallen doe ik altijd onderzoek naar de maatregelen die deze partij heeft genomen in het kader van privacy en probeer ik landen te kiezen die door de Europese Commissie zijn aangewezen als adequaat land. Valt een land daar niet onder, dan tref ik (naast de contractuele afspraken) aanvullende maatregelen. 

Je gegevens zijn goed beveiligd 

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Ik heb maatregelen genomen om te voorkomen dat ik gegevens verlies of dat ze op een andere manier onrechtmatig gebruikt worden. Mijn computer en bedrijfsserver zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. 

Wat gebeurt er terwijl je op mijn website surft? 

Om mijn website goed te laten werken gebruik ik technische en functionele cookies. 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Wil je meer lezen over cookies? Kijk dan eens op https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Google Analytics – op privacy – vriendelijke wijze 

Met Google Analytics wordt, door het plaatsen van analytische cookies van Google, bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Zo krijg ik inzicht in hoe bezoekers mijn website gebruiken en kan ik mijn website verbeteren. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de gegevens worden geanonimiseerd. Daarom hoef ik voor deze cookies geen toestemming te vragen. De  Google analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Video’s van externe partijen

Op mijn website vind je filmpjes via Vimeo en YouTube. Wanneer je deze kijkt, worden er door deze partijen cookies geplaatst om te zien welke video’s je bekijkt. Wil je meer weten over het gebruik van cookies door deze partijen, dan verwijs ik je graag naar de informatie die zij op hun website hebben staan. Dat is deze link voor Vimeo en deze link voor YouTube.    

Externe links

Soms kom je op mijn website een externe link tegen. Wanneer je deze aanklikt, ga je naar een website buiten de website van Bhappy@work. Deze externe website kan ook cookies gebruiken. Wil je meer weten over het cookiegebruik, lees dan de privacy- of cookieverklaring van die website. Je verlaat op dat moment mijn website en ik heb geen invloed op deze partijen.   

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken, aanpassen of laten verwijderen? 

Je hebt verschillende rechten: het recht op inzage, rectificatie, het laten wissen, het laten beperken van de verwerking, het maken van bezwaar tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem per e-mail contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee weken. 

Heb je klachten of vragen? 

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je een klacht indienen bij mij of bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback? Neem ook dan contact  met me op door me een mail te sturen: Inge van de Pol, email: inge@bhappyatwork.nl

Augustus 2021 

Het gratis E-book

Wil jij met (nog) meer plezier naar je werk? Laat dan hier je naam en e-mailadres achter en ontvang het e-book in je mailbox!

Ps. Als je het e-book na 10 min nog niet binnen hebt, check dan even je spambox :)

*Je gegevens gebruik ik zoals omschreven in mijn   privacyverklaring.